About Us

K&P INVEST Nieruchomości is a team of specialists in real estate transactions.

Our activities are focused mainly on still growing and perspective Silesian real estate market, however, do not limit ourselves to that area . We have extensive professional experience gained both in Silesia and Lesser Poland real estate market.

K&P Invest Nieruchomości operates dynamically in commercial real estate – it’s our passion!

We sell and rent commercial properties from small venues starting on large plots of land and commercial and ending halls.

Also act as an intermediary in the process of obtaining , preparation for sale and lease and sale of land for commercial buildings and little size – superficial, gas stations, salons.

We serve customers around the world using the English language.

We are a licensed real estate broker licence no. 7170

We provide full service in the real estate, the real estate brokerage , property management , real estate valuation and advisory services to assist in obtaining loans.

WELCOME TO BENEFIT FROM OUR SERVICES

Pricing

 • 4 %

  Sale fee
  Gross transaction value,
  incl. VAT (23%)
   In the case of exclusive contracts, the value is from 6%

 • 4 %

  Purchase fee
  Gross transaction value,
  incl. VAT (23%)

 • 1 mth

  Lease fee
  One month’s gross rent,
  incl. VAT (23%)

 • 1 mth

  Rental fee
  One month’s gross rent,
  incl. VAT (23%)

Cooperation

We cooperate with companies:

NOTARY

GEODETIC SERVICES

FINANCIAL-CREDIT CONSULTANCY

ADVERTISEMENT

TRAINING

PROJECT WORKSHOPS

 

RODO

Informacja dla klientów

 1. K&P Invest Nieruchomości z siedzibą 42-612 Tarnowskie Góry ul.Szwedzka 6a/1,
  Tel 696-055-044 jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.
 2. Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Tomasz Pusz Tel.696-055-044
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług zgodnie z zawartą umową.
 4. Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana stanowią:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO):

 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 1. Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być partnerzy, firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, firmy archiwizujące dokumenty.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres
 • dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
 1. posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)
 2. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń
 3. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
 • dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
 • dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
 1. K&P Invest Nieruchomości nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymogów ustawowych jest obowiązkowe a w pozostałym jest dobrowolne.
 4. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany profilowane.

 

Lokalizacja

ul. Janasa 3 - I piętro,
42-612 Tarnowskie Góry

Skontaktuj się

Mobile: +48 696 055 044,

e-mail: tpusz@kpinvest.com.pl, kpinvest@kpinvest.com.pl

Godziny pracy

Biuro czynne pon.-pt. od 9:00 do 17:00.

W weekend kontakt tel. kom.